Een aantal keer per jaar probeer ik wedstrijden van de Ajax-jeugd op De Toekomst te bezoeken. Niets zo leuk als met eigen ogen de jonge Amsterdamse talentjes aan het werk te zien. Bovendien is het razend interessant alle opmerkingen om je heen te horen, van fans, volgers, ouders en talentjes uit andere teams. Het levert een dieper inzicht op van het wel en wee van de Ajax-jeugdopleiding. In de rubriek “Langs de lijn op De Toekomst” ga ik namens Ajax1.nl de komende tijd in gesprek met enkele van deze mensen. In deel 9 praat ik met Ayhan Ünüvar, de vader van de talenten Naci en Emre. Naci vierde vorige week zijn twaalfde verjaardag, en is nu al een hype onder voetbalfans op Internet. Broertje Emre komt komend seizoen binnen in de Ajax-jeugdopleiding, waar hij in de F2 zal gaan voetballen.

Het moet niet altijd eenvoudig zijn, om als ouder van een groot voetbaltalent in een wereld te leven waarin social media een grote rol spelen. In zo’n wereld kan het namelijk gebeuren dat een jongetje van amper twaalf jaar oud met argusogen gevolgd wordt door velen. Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Hoe zorg je er bovendien voor dat je kind in zo’n situatie niet gaat zweven? Tegelijkertijd roept zich natuurlijk de vraag op waarom jongetjes op die leeftijd al zo goed zijn. Een man die dit soort vragen kan helpen beantwoorden is Ayhan Ünüvar, als vader van Naci en Emre. De eerstgenoemde speelde vorig seizoen in de D’tjes bij Ajax, en is op Youtube een regelrechte hit, terwijl de laatstgenoemde volgend jaar instroomt. Gelukkig was Ayhan zo vrij mij te woord te staan over de ontwikkeling van zijn zoons, maar ook over zijn ervaringen langs de lijn op De Toekomst.

Beste Ayhan! Zou u zichzelf allereerst even willen voorstellen aan de lezers die u nog niet kennen

“Mijn naam is Ayhan Ünüvar en ik ben 38 jaar oud. Ik ben vader van twee jongens en getrouwd met Rafika Yilmaz. Samen met mijn gezin wonen we in Zaandam. Ik ben werkzaam in de system engineering (IT) bij een Corporate bedrijf.”

Heeft u enig idee waar uw zoons hun talent vandaan hebben?

“Ik heb zelf ook aardig op niveau gespeeld, dus ik denk dat ze het talent van mij hebben meegekregen. Toen ik nog actief voetbalde, wilden ze altijd mee naar mijn wedstrijden. Ook op de regenachtige zondagochtenden, het maakte ze helemaal niets uit. Dat is pas karakter tonen, en dat hebben ze denk ik van hun moeder haha.”

Overgang van Naci en Emre naar Ajax

De geïnterviewde die in deel 8 centraal stond, sprak over de veranderingen binnen de scouting. Hij stelde dat de manier waarop jongens op stage komen bijvoorbeeld aanzienlijk warmer is geworden. Ayhan Ünüvar is in staat te vergelijken, aangezien zijn beide zoons in verschillende periodes naar Ajax kwamen. En als je Ayhan er dan naar vraagt, lijkt het Ajax Talenten Programma (ATP) inderdaad zijn vruchten af te werpen.

Uw ene zoon Naci kwam in het seizoen 2011/2012 terecht in de F1 van Ajax, terwijl uw andere zoon Emre komend seizoen terecht komt in de F2. Kunt u uitleggen hoe de overstap van uw beide zoons tot stand kwam, en wat de verschillen waren?

“In de periode waar Naci is aangenomen, had je de zogenaamde “snuffelstage”. Nadat Naci was gescout op zijn vijfde heeft hij dit traject gevolgd. Hiervoor moest je elke maand terugkomen om een training af te werken en vervolgens kreeg je weer een uitnodiging voor de volgende ronde. Wat me bijgebleven is, is dat spelertjes na één training al snel werden afgeschreven en niet meer werden opgeroepen. In tegenstelling tot de periode waarin Naci is aangenomen, kregen de spelertjes met de introductie van het ATP de kans om de scouts van hun talenten te overtuigen door middel van meerdere trainingen.

Wat ook niet onopgemerkt is gebleven, is het feit dat er stappen zijn gemaakt op het gebied van communicatie. De introductie van het ATP heeft best een impact op de organisatie. Hiervoor zijn veel trainers op de been, veel meer spelers worden gescreend dan voorheen en er is meer persoonlijke correspondentie, bijvoorbeeld via de e-mail. Ik vind dat dit best soepel is verlopen, en het heeft geen impact gehad op bestaande processen.”

Veel fans en volgers stellen dat Naci en Emre beduidend beter zijn dan veel van hun team genootjes. Of dat waar is, is eigenlijk niet eens zo relevant. Maar wat is in uw ogen nu het geheim van hun indrukwekkende technische voetbalbagage? Traint u ze bijvoorbeeld zelf?

“Of ze beter zijn dan hun leeftijd genoten vind ik een beetje voorbarig, omdat elk kind zich op zijn eigen manier ontwikkelt. Daarnaast heb je ook te maken met zogenoemde “onzichtbare discriminatie”. Hiermee bedoel ik de leeftijdsverschillen binnen dezelfde leeftijdsgroep, waarbij spelers die fysiek sterker zijn en eerder in het jaar geboren zijn, vaker spelen en eerder in aanmerking komen om doorgeschoven te worden. Het zogenaamde geboortemaandeffect dus. Belangrijk is dat Naci per jaar de progressie maakt die Ajax voor ogen heeft, en aan de hand van de feedback die ik krijg zit dat goed.

En wat betreft hun technische bagage, denk ik dat zowel Naci en Emre een meer dan gemiddelde basistechniek beheersten alvorens ze bij Ajax waren aangenomen. Dit heeft mede te maken met het feit dat de trainingen van trainers Mo Salem en Kelvin Duffree bij hun vorige vereniging OFC waren afgestemd op de Ajax-methode. Daarnaast heb ik natuurlijk veel gewerkt aan de verbeterpunten van Naci die naar voren kwamen uit de Skillbox.”

Want u geeft ze persoonlijke trainingen, of hoe moet ik dat zien?

“Eigenlijk moet je het zien als het trappen van een balletje samen, een uurtje per week. Hierbij probeer ik spelenderwijs de verbeterpunten te trainen, of we trainden op het huiswerk dat Naci meekreeg van Ajax.”

Persoonlijke ontwikkeling in onderbouw/middenbouw

In de vorige delen is duidelijk geworden hoe Ajax tracht talenten extra te prikkelen in de midden- en bovenbouw. Maar hoe zit dit eigenlijk in de onderbouw? Werkt het daar hetzelfde? En aan wat voor punten werken talenten daar nu eigenlijk?

Dani de Wit vertelde dat Ajax werkt met mentoren en bijvoorbeeld een skillbox, aan de hand waarvan er in persoonlijke gesprekken gesproken wordt over wat er nog beter kan. Kunt u uitleggen hoe zoiets in de onderbouw gaat, en aan wat voor punten Naci bijvoorbeeld moest werken in de onderbouw?

“Naci zat het eerste halfjaar in de onderbouw (onder 12) en werd in januari doorgeschoven naar de middenbouw (onder 13). Hierdoor heeft hij twee verschillende mentoren gehad, van wie hij beide een hoop geleerd heeft tijdens de trainingen. Tijdens de mentortraining in de onderbouw kreeg hij specifieke oefeningen om te werken aan de verbeterpunten, die aan de hand van de skillbox naar voren kwamen. Het ging toen voornamelijk om opendraaien met het verkeerde been.

In de middenbouw werd er meer focus gelegd op individuele gesprekken en het bespreken van wedstrijdmomenten aan de hand van beelden. De mentor heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de beginperiode dat Naci doorschoof naar onder 13. Hij werd goed begeleid en werd snel door de groep geaccepteerd.”

De jongens in de onderbouw zijn natuurlijk nog erg jong. Hoe wordt u als ouder bij hun leerproces en de beoordelingsgesprekken betrokken?

“Buiten de gebruikelijke momenten in december en aan het einde van het seizoen, zijn er genoeg momenten in het jaar waarin je bij de trainers of mentor terecht kunt voor punten die betrekking hebben op het “plan van aanpak” van je kind. Daarnaast blijf je als ouder ook op de hoogte van het leerproces middels het huiswerk dat de spelers meekrijgen.”

Zo’n plan van aanpak, hoe werkt zoiets in het voetbal?

“Hierin staan sterke punten, oftewel wapens, en minder sterke punten vermeld. Het afgelopen seizoen heeft Naci één keer zo’n plan gekregen, die niet is gewijzigd in de loop van het seizoen. Op de minder sterke punten werd tijdens het mentoruur getraind. Overigens staat in zo’n plan van aanpak een onderbouwing van de minder sterke punten, en er wordt uitleg gegeven over hoe je hierop kunt trainen.”

In schoolklassen is het gebruikelijk dat de ‘betere leerlingen’ extra uitdaging krijgen. In de midden- en bovenbouw worden er bij Ajax nog weleens spelers op andere posities of in oudere elftallen geposteerd, als onderdeel van hun leerproces. In hoeverre prikkelt Ajax grote talenten als Naci eigenlijk in de onderbouw?

“Het stimuleren en prikkelen van spelers in de onderbouw gebeurt door talenten te laten meetrainen met een hogere lichting en eventueel het doorschuiven. Dit gebeurt vaker dan voorgaande jaren. Ik denk dat dit een positieve ontwikkeling is, omdat je hiermee voorkomt dat de ‘betere leerlingen’ in hun eigen lichting onbewust een soort van gemakzucht in hun spel gaan krijgen. Zo voorkom je dat het ze te makkelijk af gaat.

In het geval van Naci denk ik dat Ajax redelijk vroeg in het jaar is begonnen met het prikkelen van hem. Om te beginnen mocht hij mee met een toernooi met de D1, om vervolgens ‘s maandags mee trainen met de D1. Het onderdeel ‘linietraining’ op de maandag, waarin middenvelders van de D1 en C2 specifieke trainingen afwerkten, heeft hem goed gedaan omdat hij merkte dat hij een tandje moest bij schakelen.

Na een periode van meetrainen met de D1 en het spelen van een aantal oefenwedstrijden, is er in overleg tussen de coördinator onderbouw en middenbouw besloten om Naci halverwege het seizoen door te schuiven naar de D1. Dit om hem zo wekelijks onder grotere druk en weerstand te laten spelen in de D1-competitie.”

Matthijs de Ligt vertelde dat hij door Lionel Messi zelf extra zijn linkerbeen is gaan trainen. Kunt u uitleggen of Ajax probeert tweebenigheid te stimuleren in de onderbouw?

“De spelers worden in de onderbouw gestimuleerd om zowel de techniek als pass- en trapoefeningen altijd met beide benen uit te voeren. Zover ik me kan herinneren wordt dit al in de F1 gedaan en ik begon bij spelers te zien dat het met de jaren een automatisme begon te worden.

Spelers werden bewust op verschillende posities gezet, waarbij het natuurlijk is om je minder sterke been te gebruiken. Dit in combinatie met het positief coachen van de spelers als ze met hun mindere been passen en/of schieten, zorgt ervoor dat de spelers vertrouwen krijgen.”

Veranderingen jeugdopleiding

Matthijs de Ligt vertelde dat hij vanaf de B’tjes videomateriaal mee naar huis kreeg, dat hij moest analyseren. Ayhan Ünüvar vertelt echter dat zijn zoon Naci ook na het doorschuiven naar de D1 al videomateriaal te zien krijgt. Bovendien legt hij uit wat zijn zoon gehad heeft aan de performance trainers.

Een grote verandering in de jeugd de afgelopen seizoenen is de komst geweest van veel individuele performance trainers. Van Matthijs de Ligt en Dani de Wit hebben we gehoord hoe deze mensen bezig zijn met jongens uit de bovenbouw. Kunt u uitleggen wat Naci voorlopig aan hen gehad heeft?

“Uit de skillbox is gebleken dat er ruimte was voor verbetering op het gebied van ‘movement’. Ajax heeft Naci hierin goed begeleid door een plan van aanpak op te stellen en extra trainingen in te plannen op dit onderdeel. De resultaten van de testen aan het eind van het seizoen toonden aan dat hij hierin stappen heeft gemaakt.”

Het genoemde onderdeel is natuurlijk een brede categorie lijkt me, aan wat voor zaken moeten we dan specifiek denken?

“Aan het begin van het seizoen scoorde Naci laag op punten als lenigheid en opdrukken. Hierin zijn er stappen gemaakt door de extra trainingen, waardoor Naci aan het eind van het seizoen gemiddeld scoorde.”

Emre zal terechtkomen bij Ajax in een tijd waarin het voetbal bij de F’jes door initiatieven als de Twin Games er behoorlijk anders uitziet dan in de tijd dat Naci bij de club kwam. In hoeverre verwacht u hierdoor eigenlijk nog dat Emre een andere of zelfs betere voetballer wordt dan Naci?

“Ik denk dat het introduceren van Twin Games een uitstekend initiatief is. In de onderbouw moet techniek en creativiteit gestimuleerd worden en dit kan alleen tot uiting komen op kleine veldjes, waarbij de ruimtes klein zijn en je snel moet handelen. Hier zal Emre erg van profiteren en dit zal een goede basis zijn voor als hij eventueel de stap maakt naar de middenbouw. Maar of dit op lange termijn Emre een betere voetballer zal maken dan Naci, is niet met zekerheid te zeggen natuurlijk.

Een andere positieve ontwikkeling vind ik het spelen op verschillende ondergronden. Door het voetballen op straat, zaal en gras leren de spelers andere aspecten, die niet gevraagd worden bij het voetballen op kunstgras.”

En over wat voor aspecten hebben we het dan concreet?

Op een harde achtergrond als steen doet de bal niet altijd wat je wilt, net als op echt gras. Dan moet je denk ik nog alerter en geconcentreerder zijn in je aanname. Dat is een stuk minder het geval op kunstgras.

Matthijs de Ligt vertelde dat hij vanaf de B’tjes video’s mee naar huis kreeg om te analyseren, die vervolgens op de club met zijn mentor nabesproken werden. Kunt u uitleggen of er in Naci’s opleiding tot nu toe eigenlijk ook al video’s of andere media ingezet?

“Het bekijken van beeldmateriaal is bij Naci eigenlijk begonnen sinds hij is doorgeschoven naar de D1. De beelden werden gemaild zodat Naci het thuis kon bekijken. Vervolgens werden alle balcontacten tot in detail besproken. Ik denk dat kinderen instructies sneller oppakken door middel van visualiseren, dus videobeelden gebruiken is erg nuttig. Wel vind ik dat dit vaker gedaan mag worden. In het geval van Naci is dit namelijk twee keer gebeurd in de tweede helft van de competitie.”

Status Naci op Internet

Al heel vroeg verschenen er allerlei videocompilaties van Naci Ünüvar op Youtube. Door veel supporters zijn deze beelden uitgebreid besproken, wat Naci de nodige lof opleverde. Hoe moeilijk is het echter om je kind in die situatie met de beide voeten op de grond te houden? En dan was er bovendien nog het jeugdtoernooi in Turkije, waar Naci met zijn Turkse roots op een ongekende manier in de spotlights kwam te staan. In hoeverre was zijn deelname daar achteraf eigenlijk verstandig?

Op diverse supportersfora verschenen de voorbije seizoenen al diverse actiebeelden van uw zoon, waarbij hij veel lof kreeg. Kunt u aangeven hoe moeilijk het voor u als ouder en voor hem als kind is om met die zaken om te gaan en de beide voeten op de grond te houden?

“Het liefst zou je als ouder je kind voor dit soort “gehype” willen beschermen, maar aangezien de jeugd van tegenwoordig allemaal een smartphone heeft, is toegang tot internet en sociale media altijd binnen handbereik. Dus ja, het is een uitdaging om te voor zorgen dat je kind niet naast zijn schoenen gaat lopen, maar Naci is erg nuchter en gaat hier goed mee om.  Zo nu en dan hebben we een “come to jesus moment”, zodat hij beseft dat dit soort actiebeelden niets betekent. Ik geef hem dan mee dat hij elke training en wedstrijd alles moet geven en de nodige stappen moet maken.”

In hoeverre begeleidt Ajax Naci en u hier eigenlijk in?

“Normaliter komt het niet vaak voor dat spelers in de onderbouw in de schijnwerpers worden gezet, dus vandaar dat er vanuit Ajax niet veel is gedaan vanuit begeleiding. Wel zijn er gesprekken geweest met de mentor en mensen van scouting hoe ik hiermee moest omgaan.”

Er zijn mensen die stellen dat Ajax er allicht verstandiger aan had gedaan geen jeugdtoernooi in Turkije te spelen met Naci, omdat hij daar al relatief bekend is. Dit zou volgens hen onder meer risico’s kunnen hebben voor zijn zelfbeeld. Wat is uw reactie daarop?

“De aandacht die Naci kreeg in Turkije was absurd en niet gezond voor een jongen van elf. Ik denk dat het vooraf moeilijk in te schatten was, maar gezien de media-aandacht vooraf aan het toernooi was het enigszins wel te verwachten. Ik denk dus achteraf dat het verstandiger was geweest als Naci niet had deelgenomen aan het toernooi in Turkije. Daarentegen hebben de trainers, begeleider en fysio hun best gedaan om Naci weg te houden van de media en toeschouwers in Turkije.”

Naci gaf ooit op een website aan dat Cristiano Ronaldo en Luis Suárez zijn voorbeelden zijn. Fantastische voetballers natuurlijk, maar hoe zorgt u er als ouder voor dat Naci en Emre de minder fraaie trekjes van deze jongens niet overnemen?

“Zolang je als ouder in de opvoeding meegeeft wat “goed” en “fout” is, zijn de kinderen in staat hierin makkelijk onderscheid in te maken. Als ouders proberen wij dit vanuit het geloof mee te geven aan Naci en Emre. Aangezien geen van beiden nog iemand heeft gebeten denk ik dat we op de goeie weg zitten haha.”

Zaakwaarnemers hebben de status van Naci ongetwijfeld ook opgemerkt. Wat zijn uw ervaringen met deze mensen eigenlijk, en hoe ging zoiets?

“Ik heb totaal geen ervaring hiermee en eerlijk gezegd is het “een ver-van-mijn-bed-show”. Hij is nu net een week twaalf jaar, laten we eerst kijken hoe Naci de groei doorkomt en kijken waar hij staat over paar jaar.”

Ontwikkeling van De Toekomst

Het uiteindelijk doel van deze rubriek is om de juistheid van de stelling ‘dat het de goede kant opgaat met De Toekomst’ te toetsen. Ayhan Ünüvar is in ieder geval positief, maar heeft ook een belangrijk advies om de kans op een mogelijk vroegtijdig vertrek van talenten naar het buitenland in de toekomst te voorkomen.

De stelling die centraal staat in deze rubriek, is dat ‘het de goede kant opgaat met de Ajax-jeugdopleiding’. Wat is uw mening?

“Persoonlijk denk ik dat het de goede kant opgaat met De Toekomst,  sinds de ‘Fluwelen Revolutie’. Het was denk ik de juiste weg om ervoor te kiezen mensen met knowhow binnen de organisatie op de juiste positie te zetten. Dit is gebeurd door oud-Ajacieden in het bestuur te plaatsen, en als trainers in de jeugdopleiding. Bovendien was de vernieuwde focus op de jeugd een goede ontwikkeling, al kan ik niet met zekerheid zeggen of het voor de revolutie zo slecht ging. Ik heb simpelweg geen vergelijkingsmateriaal. Maar als ik zie dat spelers in de jeugdopleiding één of zelfs twee lichtingen overslaan en nog steeds belangrijk en beslissend kunnen zijn, en dat er elk seizoen twee á drie jeugdspelers debuteren in het eerste, dan is mijn mening dat het goed gaat.”

Een veelgehoorde kritiek is dat Ajax meer zijn best zou moeten doen ouders te betrekken in het leerproces van hun kind, en hen warm te maken voor hun visie. Wat zijn uw ervaringen hiermee en in hoeverre ziet u daarbij nog ruimte voor verbetering?

“Ik vind persoonlijk dat je dit moet overlaten aan de professionals. Ik ga als ouder ook niet de klas van mijn kind binnenlopen en de leraar vertellen dat het anders moet.  Ajax heeft een beleid en visie en ik denk dat je als ouder zijnde dit moet accepteren. Ik vind wel dat Ajax iets meer duidelijkheid kan geven over hun visie en welke plan ze voor ogen hebben voor je kind.”

Zou een “Ouderraad” nog kunnen helpen bij zoiets, iets dat op scholen ook gebruikelijk is?

“Ik denk dat een club als Ajax altijd vooruit moet kijken en dingen moet proberen te verbeteren waardoor spelers nog beter gaan presteren. Dit kan onder andere door een ouderraad. Het zou kunnen dat een grotere betrokkenheid van ouders kinderen stimuleert, wat uiteindelijk resulteert in nog betere prestaties.”

Marjan Peer stelde in deel 1 dat ze teamgeest en liefde van en voor de club heeft gemist bij Ajax tijdens de opleiding van haar zoon. Er is volgens haar cynisme onder een aantal jeugdspelers, en een cultuur van ‘eisen stellen’ in plaats van ‘geven’. Volgens haar geeft Ajax jeugdspelers onvoldoende het gevoel dat ze bij de mooie club Ajax horen, bijvoorbeeld doordat ze verzuimen jeugdspelers uit te nodigen bij een kampioensfeest. Dani de Wit gaf aan dit gevoel wel te herkennen, maar vroeg zich af in hoeverre clubliefde maakbaar is. Hoe denkt u over het bovenstaande, en in hoeverre kan Ajax in uw ogen clubliefde bevorderen?

“Tja, hoe druk je liefde uit… Een club die de spelers elk jaar weer van top tot teen aankleedt, de individuele aandacht, een mentor die zowel op voetbal- maar ook op privévlak interesse in je toont, dat zijn voor mij genoeg punten die aangeven dat Ajax daadwerkelijk “geeft” in plaats van alleen maar “eisen stelt”. Voor de rest kan ik hier niet zoveel over zeggen, met de ervaring die ik heb van de afgelopen jaren in de onderbouw.”

Vorig jaar verruilden drie grote talenten De Toekomst voortijdig voor grote internationale clubs. Hoe kan Ajax dit in uw ogen vermijden, en ziet u daarin bijvoorbeeld net als Pieter Zwart een rol voor het schoolgebouw dat in aanbouw is en waarmee Ajax spelers ook maatschappelijk probeert op te leiden?

“Ik weet niet het fijne hiervan, maar ik denk dat je het vroegtijdig vertrek van talenten uit de jeugdopleiding kunt voorkomen door jongens het gevoel geven dat ze serieus genomen worden , zeker als het potentiële spelers voor het eerste elftal zijn. Geef ze duidelijkheid door middel van het plan dat Ajax heeft voor dit soort spelers en beloon ze op tijd met een contract. Vooral dit laatste zal helpen heb ik het idee. Een externe speler een contract aanbieden op zijn zestiende terwijl je een eigen speler pas op zijn zeventiende een contract aanbiedt, kan door een speler worden opgevat als onderwaardering. Gelijke behandeling en duidelijkheid is op die leeftijd erg belangrijk.”

Ramadan en schoolprestaties

Enkele dagen geleden is de Ramadan van start gegaan. Hoe gaat Ajax daar eigenlijk mee om? Ayhan merkt op dat Ajax er rekening mee houdt, maar ziet tevens nog ruimte voor verbetering. Daarnaast stelt hij dat alle aandacht rond Naci de schoolprestaties van zijn zoon nog niet heeft beïnvloed.

 In hoeverre houdt Ajax volgens u eigenlijk rekening met de Ramadan en het verschil in geloofsopvattingen van de jeugd, en wordt daar bijvoorbeeld in de kantine rekening mee gehouden? Ligt op dit vlak allicht nog ruimte voor verbetering?

“Er wordt wel rekening mee gehouden. Tijdens het eten wordt er geen varkensvlees geserveerd, en  daarnaast is er wel ruimte om te kunnen bidden in een vrij lokaal. Ik denk wel dat hier nog ruimte is voor verbetering. Met name in het avondeten dat wordt aangeboden na de trainingen. Daar zou meer focus gelegd kunnen worden op halal vlees.”

Veel in de onderbouw en middenbouw geprezen talenten hebben het in het verleden niet gehaald. Toch moet het door alle complimenten soms lastig zijn voor deze jongens om hun aandacht bijvoorbeeld op school te richten. In hoeverre hebben uw jongens hier eigenlijk problemen mee?

“Naci is in staat om die aandacht en complimenten een plekje te geven waardoor het niet zijn prestaties op school beïnvloedt. Aan de hand van de gesprekken die we hebben gehad in de afgelopen tijd kon ik bovendien niet opmaken dat Naci het gedrag vertoont van een “prima donna”. Daarnaast denk ik dat school wel aan de bel had betrokken als het wel zo zou zijn.”

Het gaat de komende jaren bijzonder interessant zijn om de ontwikkeling van Naci en Emre Ünüvar te volgen. Het zal als volger van de Ajax-jeugdopleiding bovendien vrijwel onmogelijk zijn om er niets van mee te krijgen. Daarvoor heeft Naci reeds te veel aandacht op zich gevestigd. Een ding is zeker, Ayhan lijkt me de juiste gids in het leven voor de beide jongens. Zijn nuchterheid en rationeel vermogen zullen daarbij ongetwijfeld nog weleens van pas komen. Namens Ajax1.nl wens ik de familie Ünüvar ongelooflijk veel succes en vooral plezier de komende jaren. Wij zullen hen in ieder geval op de voet blijven volgen.